Centrum Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków realizuje prace badawcze oraz zlecone w zakresie bezpieczeństwa na morzu, obszarach portowych i obiektów off-shore.
Centrum wyposażone zostało w siedem nowoczesnych specjalistycznych urządzeń badawczych, oprogramowanie analityczne oraz urządzenia wspomagające prezentację i archiwizację wyników prac badawczych.


W Centrum powstało w wyniku realizacji projektu Akademii Morskiej w Szczecinie. Jest to jedyny tego typu ośrodek badawczy w kraju. Realizujemy:
 1. Badanie pasów ruchu statków na trasach żeglugowych, torach podejściowych, kanałach portowych.
 2. Badanie strumieni ruchu statków na trasach żeglugowych, torach podejściowych, kanałach portowych w aspekcie ich parametrów techniczno-eksploatacyjnych.
 3. Badanie strumieni transportu ładunków ze szczególnym uwzględnieniem ładunków  niebezpiecznych na trasach  żeglugowych, torach podejściowych , kanałach portowych.
 4. Badanie tras żeglugowych w zakresie ich dostosowywania  do strumieni ruchu statków.
 5. Badanie potencjalnych skutków kolizji statków lub statku z budowlą hydrotechniczną, w tym z infrastrukturą off-shore i rurociągami podwodnymi.
 6. Badanie potencjalnego obszaru skażenia ekosystemu będącego efektem kolizji  statku.
 7. Określenie metodą symulacyjną  zakresu technicznego uszkodzenia statku będącego efektem  kolizji.
 8. Określenie metodą symulacyjną zakresu technicznego uszkodzenia budowli hydrotechnicznej, w tym infrastruktury off-shore i rurociągu podwodnego.
 9. Optymalizacja portowych urządzeń hydrotechnicznych.
 10. Określenie rozkładu błędu człowieka w różnej grupie zawodowej.
 11. Planowanie akcji ratunkowej i usuwania skutków awarii.

Budowa centrum poprawi bezpieczeństwo ruchu w transporcie morskim, ale również na obszarach portowych na Bałtyku (w tym m.in. nowo budowanego portu zewnętrznego w Świnoujściu).

Zastosowane technologie przy budowie centrum promują na polskim rynku najlepsze rozwiązania technologiczne spełniające polskie i europejskie przepisy oraz normy, między innymi w zakresie ochrony środowiska.
 

                  

 
 

Kontakt

Zainteresowanych skorzystaniem z Centrum Analizy Ryzyka prosimy o kontakt z:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel.: +48 791810509
email: info@innoam.pl 
Maritime Risk
Copyright 2012 by Maritime Risk. All rights reserved!
webdesign bp8.pl
Projekt nr UDA-RPZP.01.02.02-32-001/11-00
Tytuł projektu.: "Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013