W Centrum realizowane są prace badawczo-rozwojowe na rzecz podmiotów z branży morskiej oraz spoza. Przykłady prac są następujęca:
  1. Dla firmy z południa Polski zrealizowaliśmy ambitną pracę polegającą na oszacowaniu wynalazku dla branży morskiej związanego z innowacyjną metodą pozyskiwaniem energii.

30 marca 2015 r. pomiędzy uczelnią, a Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., podpisana została umowa na Operatora Centrum Analizy Ryzyka.
W ramach podpisanej umowy ustalono warunki na których podmioty zewnętrzne mogą korzystać z możliwości Centrum, w tym poprzez realizację prac komercyjnych w obszarach takich jak:

 
 

Kontakt

Zainteresowanych skorzystaniem z Centrum Analizy Ryzyka prosimy o kontakt z:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel.: +48 791810509
email: info@innoam.pl 
Maritime Risk
Copyright 2012 by Maritime Risk. All rights reserved!
webdesign bp8.pl
Projekt nr UDA-RPZP.01.02.02-32-001/11-00
Tytuł projektu.: "Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013