System IWRAP MK składa się ze stacji roboczej i specjalistycznego oprogramowania. Jest narzędziem, które pozwala na oszacowanie  poziomu ryzyka manewrujących statków na danym akwenie. Na podstawie  intensywności  rozkładu  ruchu system pozwala skutecznie ocenić i oszacować ilość kolizji i wejść na mieliznę i innych zdarzeń niepożądanych w ciągu badanego okresu czasu  w określonym  obszarze nawigacyjnym. Ocena ryzyka nawigacyjnego za pomocą tego systemu jest oparta o informacje otrzymane z systemu AIS (Automatic Identification System – Systemu Automatycznej Identyfikacji Statków), co pozwala na znacznie dokładniejszą analizę.

 

Rys. Diagram pokazujący rozkład ruchu statków na torze wodnym otrzymany na podstawie danych z systemu AIS.

Źródło: www.gatehouse.dk

 

 

W kontekście prowadzonych prac  naukowych i przemysłowych nad ryzykiem eksploatacji statków i obiektów off-shore, system znajduje zastosowanie do:

  • analizy zdarzeń polegającej na  identyfikacji obszarów wysokiego ryzyka dla nawigacji poprzez  obróbkę baz danych dotyczących ruchu statków w systemie AIS dostępnych na serwerach systemów VTMS europejskich i polskich,
  • zastosowania funkcji gęstości prawdopodobieństwa  do analizy bieżącego strumienia ruchu statków,
  • obliczania prawdopodobieństwa awarii - analizy czasowej strumienia ruchu statków, analizy położenia poszczególnych trajektorii i pasów ruchu statków w stosunku do torów wodnych, budowli hydrotechnicznych, instalacji off-shore, infrastruktury LNG (gazociągów podwodnych), nabrzeży, itp.,
  • opracowania metod redukcji ryzyka, a w szczególności do wyznaczania bezpiecznego akwenu manewrowego poprzez wspomaganie projektowania i rozmieszczenia znaków nawigacyjnych na akwenach nawigacyjnych, wsparcie dla wprowadzania przepisów zwiększających bezpieczeństwo przejścia statków, wspomaganie przy projektowaniu portów i terminali oraz kanałów i torów podejściowych,
  • analizy wypadków morskich i innych zdarzeń niepożądanych.
 
 

Kontakt

Zainteresowanych skorzystaniem z Centrum Analizy Ryzyka prosimy o kontakt z:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel.: +48 791810509
email: info@innoam.pl 
Maritime Risk
Copyright 2012 by Maritime Risk. All rights reserved!
webdesign bp8.pl
Projekt nr UDA-RPZP.01.02.02-32-001/11-00
Tytuł projektu.: "Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013