System GOLDSIM wykorzystuje do analizy danych wejściowych metodę Monte Carlo. Metoda wykorzystywana jest do modelowania złożonych, rzeczywistych systemów oraz oceny ryzyka występującego w tych systemach. Elastyczność systemu, oparcie na graficznej symulacji prawdopodobieństwa oraz wyspecjalizowane moduły wspierające modelowanie w zakresie transportu masowego umożliwiają budowę modelu „systemu totalnego” opisującego interakcje i zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami mającymi wpływ na każdego rodzaju zagrożenia środowiskowe w tym transportu wodnego zarówno morskiego i śródlądowego.


 

W kontekście prowadzonych przez Centrum badań naukowych nad ryzykiem eksploatacji obiektów pływających i budowli hydrotechnicznych, system wykorzystywany jest do wyznaczania funkcji gęstości prawdopodobieństwa, zwłaszcza zdarzeń rzadkich spotykanych w transporcie wodnym poprzez zastosowanie metody Monte Carlo. Dzięki niemu możliwe jest prowadzenie analiz dotyczących eksploatacji portów i floty i tworzenie na ich podstawie regulacji prawnych umożliwiających między innymi obniżanie poziomu ryzyka umożliwia również symulowanie zdarzeń przyszłych na potrzeby wnioskowania z zarejestrowanych zdarzeń historycznych

 
 
 

Kontakt

Zainteresowanych skorzystaniem z Centrum Analizy Ryzyka prosimy o kontakt z:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel.: +48 791810509
email: info@innoam.pl 
Maritime Risk
Copyright 2012 by Maritime Risk. All rights reserved!
webdesign bp8.pl
Projekt nr UDA-RPZP.01.02.02-32-001/11-00
Tytuł projektu.: "Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013