System DNV PHAST jest systemem do analizy i zarządzania ryzykiem w przypadku wycieku i rozprzestrzeniania się substancji z różnego rodzaju zbiorników w tym statków przewożących ładunki ciekłe(np.gazy skroplone). Umożliwia obliczenie ilości początkowego wycieku, rozprzestrzeniania się substancji w trakcie wycieku do atmosfery i wody , umożliwia określenie stopnia mieszania się i rozcieńczania substancji z powietrzem oraz jego skutków toksycznych i palnych. System zawiera szeroki zakres modeli wycieków (wyciek i pęknięcie linii na krótkim lub długim rurociągu, katastrofalne pęknięcia, awarie zaworów bezpieczeństwa, zawalenie się pokrywy zbiornika, wyciek oparów do atmosfery, wyciek oparów w nadbudówce) i rozprzestrzeniania się substancji palnych, wybuchowych i toksycznych, co prezentuje rysunek

Rys. Funkcjonalność Systemu DNV PHAST

 

Źródło: www.dnv.com

 

W kontekście prowadzonych w centrum  prac naukowych i przemysłowych  nad ryzykiem eksploatacji statków i terminali rozładunkowych, system znajduje zastosowanie do:

  • oszacowania skutków awarii  w szczególności szacowania wielkości wycieku substancji z kadłuba statku lub zbiornika (np. ropa, gaz w tym LNG, ładunki chemiczne) poprzez otwór, szacowania wielkości wyparowania substancji, wnikania w glebę, emulgowania z wodą, itp., szacowania wielkości chmury gazu, szacowania wielkości pożaru, wybuchu, itp. System umożliwia również zaplanowanie  likwidacji skutków w aspekcie dostępnych sił i środków oraz kosztów,
  • obliczenia prawdopodobieństwa awarii, czyli niepożądanych reakcji chemicznych substancji (np. wybuchów, pożarów, itp.),
  • określenie stopnia skażenia lub wielkości wycieku substancji w przypadku prognozowanej awarii,
  • umożliwia oszacowanie wielkości niepożądanego zrzutu substancji do środowiska wodnego.
 
 

Kontakt

Zainteresowanych skorzystaniem z Centrum Analizy Ryzyka prosimy o kontakt z:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel.: +48 791810509
email: info@innoam.pl 
Maritime Risk
Copyright 2012 by Maritime Risk. All rights reserved!
webdesign bp8.pl
Projekt nr UDA-RPZP.01.02.02-32-001/11-00
Tytuł projektu.: "Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013