4. System ESRI składa się z urządzeń, oprogramowania oraz baz danych, wśród których wymienić można:
  • ArcInfo - kompleksowy system tworzenia, gromadzenia, aktualizowania, analizowania, tworzenia map oraz wizualizacji danych w środowisku GIS. Przykład danych generowanych przez system ESRI

 Example data generated by the ESRI system

Źródło: www.esri.com

  • Nautical Solution – umożliwia zarządzanie dużą ilością danych, tworzenie standaryzowanych morskich baz danych i map. Oparty jest na platformie GIS. Moduł pozwala w szczególności na tworzenie: elektronicznych map nawigacyjnych w formacie S-57 zatwierdzonym przez Międzynarodowa Organizację Hydrograficzną, jak również map papierowych oraz innych map i planów według potrzeb użytkownika.

Przykład mapy generowanej przez system ESRI

Źródło: www.esri.com

 
  • Mapping & charting – umożliwia wysokiej jakości wizualizację danych w zobrazowaniach przestrzennych i dostarczenie map kartograficznych z zwizualizowanymi procesami transportowymi realizowanymi w danej organizacji.

W kontekście prowadzonych w Centrum badań naukowych i przemysłowych, system znajduje zastosowanie do:

  • analizy danych wejściowych w zakresie przebiegu tras żeglugowych na akwenach morskich i portowych,
  • wizualizacji funkcji gęstości prawdopodobieństwa – strumieni ruchu na tworzenych własnych mapach zgodnych z systemem ECDIS i GIS dotyczącychbadanych akwenów portowych i morskich.
  • oszacowania skutków poprzez wykreślenie w systemie GIS i ECDIS zakresu (wielkość skutków) poszczególnych awarii (wielkość rozlewów, wycieków, itp.) oraz przewidywanych tras przemieszczania się wycieków. Umożliwia oszacowanie wielkości skażenia na danym obszarze, wykonanie mapy dostosowanej do systemów ECDIS statków zwalczających rozlew, wyciek, awarię,
  • opracowania metod redukcji ryzyka  poprzez wymiarowanie odpowiednio dużych bezpiecznych akwenów manewrowania,
  • analizy post factum i bieżącej skutku wypadku i katastrofy morskiej poprzez wizualizację wyników pochodzących z innych modułów Centrum.
 
 

Kontakt

Zainteresowanych skorzystaniem z Centrum Analizy Ryzyka prosimy o kontakt z:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel.: +48 791810509
email: info@innoam.pl 
Maritime Risk
Copyright 2012 by Maritime Risk. All rights reserved!
webdesign bp8.pl
Projekt nr UDA-RPZP.01.02.02-32-001/11-00
Tytuł projektu.: "Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013