System NASTRAN wykorzystuje Metodę Elementów Skończonych (MES) do przeprowadzania analiz dotyczących procesów niszczenia(np. kadłuba statku, budowli hydrotechnicznych). Pozwala na analizę zjawisk dynamicznych, szybkozmiennych oraz silnie nieliniowych, z nieliniowościami pochodzącymi od zastosowanych materiałów, dużych przemieszczeń, zagadnień kontaktowych oraz problemów wielkoskalowych o milionach stopniach swobody(DOF). System zapewnia wiele różnorodnych metod odwzorowawczych umożliwiających użytkownikowi dowolne manipulowanie obiektem w aspekcie geometrii i odwzorowania siatki. Złożony wieloelementowy model może zostać wyświetlany za pomocą metod takich jak np.: linie konturowe, pole ograniczające oraz przezroczystość . Wizualizacja gotowego obiektu może być prezentowana w trybie równoległym oraz perspektywy wirtualnej.

System pozwala na wykonanie trójwymiarowych modeli za pomocą takich funkcji jak: modelowanie zakrzywień, modelowanie powierzchni, modelowanie brył, rozciąganie, wyciąganie, przycinanie i obracanie.

Nieliniowe progresywne kryterium zniszczenia


Źródło: www.nastran.com

 

 

W kontekście prowadzonych w Centrum prac  naukowych i przemysłowych dotyczących eksploatacji statków i obiektów off-shore, system znajduje zastosowanie do:

  • oszacowania skutków awarii poprzez budowę modeli badanych statków, urządzeń odbojowych, nabrzeży, konstrukcji off-shore . Do szacowania zakresu skutków, oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie procesu symulacji kolizji np. ( dwóch statków, statku z nabrzeżem).W procesie symulacji uwzględnione są:zmęczenie materiału, zakresu uszkodzeń, występujące siły i momenty, momentów. Proces symulacji rzeczywistej (RS) i przyspieszonej (FTS). System jest obecnie jedynym uznanym środowiskiem informatycznym zastępującym eksperyment rzeczywisty (bardzo kosztowny). Wyniki uzyskiwane są podstawą do tworzenia norm technicznych, jak i eksploatacyjnych,
  • opracowania metod redukcji ryzyka  poprzez zaprojektowanie w oparciu o metodę Elementów Skończonych odpowiednich parametrów technicznych urządzeń odbojowych, wytrzymałości kadłuba, urządzeń off-shore, itp.,
  • odtwarzanie przebiegu wypadków np. kolizji statków  poprzez określenie parametrów ruchu w momencie zderzenia lub
 
 

Kontakt

Zainteresowanych skorzystaniem z Centrum Analizy Ryzyka prosimy o kontakt z:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel.: +48 791810509
email: info@innoam.pl 
Maritime Risk
Copyright 2012 by Maritime Risk. All rights reserved!
webdesign bp8.pl
Projekt nr UDA-RPZP.01.02.02-32-001/11-00
Tytuł projektu.: "Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013