System SOLID WORKS umożliwia modelowanie systemów technicznych w oparciu o zaawansowanego narzędzia do analizy cyklu życia systemu technicznego, umożliwiające przeprowadzenie badań w zakresie wpływu produktu na środowisko naturalne podczas jego wytwarzania, eksploatacji i likwidacji. Wpływ na środowisko oceniany jest według takich czynników jak „ślad węglowy” oraz „całkowita ilość zużytej energii”


 

 

SolidWorks Simulation Professional poszerza swoją funkcjonalność o analizę ruchu.. Jest to nowa, sekwencyjna metodyka budowania symulacji. Symulacja składa się z serii zadań, które zostają wykonane według ściśle określonych przez nas zdarzeń. Mogą to być informacje z sensorów takich jak VDR bądź inne zdefiniowane zadania np.poszczególne pozycje statków tuż przed kolizją. Zadania obsługują nie tylko ruch komponentów, ale mogą sterować włączaniem i wyłączaniem wiązań między komponentami biorącymi udział w ruchu. Analiza ruchu opartego na zdarzeniach, dzięki swojemu sekwencyjnemu charakterowi, to idealne rozwiązanie w procesie analizy skutków kolizji statków lub kolizji statku z elementem brzegowym.

W kontekście prowadzonych w Centrum prac naukowych nad skutkami eksploatacji statków i innych urządzeń technicznych, system znajduje zastosowanie do:

  • obliczanie prawdopodobieństwa awarii statku jako systemu technicznego,
  • obliczania prawdopodobieństwa awarii, poprzez analizę niezawodności technicznej narzędzi przeładunkowych występujących na statkach, jak i w portach. Umożliwi dokonanie pierwszych w Polsce badań nad niezawodnością techniczną przesyłowych urządzeń przeładunkowych (manifoldów) w nowobudowanym terminalu LNG w Świnoujściu. Funkcja cyklu życia umożliwia realizację procesu symulacji urządzeń biorących udział w rozładunku gazowca LNG oraz innych,
  • opracowania metod redukcji ryzyka - obliczanie na odpowiednio dużym wysokim poziomie prawdopodobieństwa niezawodności technicznej urządzeń i maszyn.
 
 

Kontakt

Zainteresowanych skorzystaniem z Centrum Analizy Ryzyka prosimy o kontakt z:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel.: +48 791810509
email: info@innoam.pl 
Maritime Risk
Copyright 2012 by Maritime Risk. All rights reserved!
webdesign bp8.pl
Projekt nr UDA-RPZP.01.02.02-32-001/11-00
Tytuł projektu.: "Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013