System AIS składa się ze stacji centralnej oraz specjalistycznego oprogramowania spełniającego międzynarodowe wymagania i regulacje dotyczące systemów AIS (Automatic Identification System – Systemu Automatycznej Identyfikacji Statków), m.in. IMO, IEC, SOLAS. Służy do monitorowania ruchu statków na wybranym akwenie oraz na archiwizację otrzymywanych informacji celem ich późniejszej analizy. System wykorzystywany jest do tworzenia map elektronicznych z wieloma danymi nawigacyjnymi obiektami z radarów pozycjami statków wektorami obiektów pływających. System wyposażony jest w funkcję predykcji pozwalającą na ocenę sytuacji nawigacyjnej pod kątem bezpieczeństwa manewrowanie statków na wybranym akwenie.

http://www.iala-aism.org/wiki/ialanet/index.php?title=IALA-NET_Web_Display

 

 

W kontekście prowadzonych w Centrum  badań i prac rozwojowych nad analizą ruchu statków, system znajduje zastosowanie do:

  • analizy zdarzeń  poprzez  prezentację parametrów danych dotyczących ruchu jednostek z zarejestrowanych w bazie danych,
  • rejestracji bieżącego ruchu statków, prezentacji na mapach nawigacyjnych badanego akwenu wodnego i archiwizacji danych na serwerze kasetowym systemu AIS umożliwiającej zbudowanie  bazy danych ruchu statków,
  • oszacowania potencjalnych skutków –awarii poprzez analizę wyników mapy w systemie ESRI w standardzie GIS na urządzenia ECDIS.
 
 

Kontakt

Zainteresowanych skorzystaniem z Centrum Analizy Ryzyka prosimy o kontakt z:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel.: +48 791810509
email: info@innoam.pl 
Maritime Risk
Copyright 2012 by Maritime Risk. All rights reserved!
webdesign bp8.pl
Projekt nr UDA-RPZP.01.02.02-32-001/11-00
Tytuł projektu.: "Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013